Hỗ trợ online
  • Phone : 0981032808
  • Phone : 0981032808
0 - 2,147,533,647 VNĐ        

Phí đường bộ xe tải/phí bảo trì đường bộ xe tải

        >>> Xe Hyundai IZ49 vào phố 2.1 tấn- 2.3 tấn- 2.5 tấn                                            

                                                     PHỤ LỤC SỐ 01

                                BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
    (Ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính)
1. Mức thu phí đối với ô tô
Ghi chú:
- Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí)
bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

QUAY VỀ TRANG CHỦ

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm